Bewegingsonderwijs


Het bewegingsonderwijs maakt deel uit van ons onderwijsprogramma. Dit houdt in dat er binnen het bewegingsonderwijs zowel aan de motorische als aan de sociale emotionele ontwikkeling gewerkt wordt.

De doelstellingen van het vak bewegingsonderwijs zijn:
  • Kinderen helpen met het ontwikkelen van hun eigen motorische vaardigheden. Ze zullen in aanraking komen met allerlei sporten en bewegingsactiviteiten.  Hier kunnen ze buiten de lessen om zelf mee verder gaan of zich bij een sportclub aanmelden.
  • Bewegingsonderwijs leent zich bij uitstek voor de ontwikkeling van de sociaal emotionele ontwikkeling en de bijhorende sociale vaardigheden.
  • Lessen bewegingsonderwijs moeten een plezierige bezigheid zijn.
  • De gymzaal als een veilige plaats leren ervaren, zodat kinderen zichzelf kunnen zijn.  Via het bewegingsonderwijs leren de kinderen zich sociaal beter te redden.

Op de Jan Hekmanschool geven de leerkrachten uit de groepen 1/2 zelf bewegingsonderwijs. Dit doen zij in de speelzaal en wanneer mogelijk in de gymzaal. De groepen 3 t/m 8 krijgen 2x per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. Tijdens de lessen wordt de basis gelegd voor de ontwikkeling van de motorische vaardigheden. In de spelles wordt er les gegeven via de leerlijnen van Van Gelder en Stroes.
Vanuit het aanbod bewegingsonderwijs zullen kinderen zich ook kunnen oriënteren op de buitenschoolse bewegings- en sportcultuur en de meer seizoengebonden bewegingsactiviteiten.
 
Kerndoelen
  • De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan de omringende bewegingscultuur en leren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren en uitvoeren.
  • De leerlingen nemen op een respectvolle wijze met anderen deel aan bewegingsactiviteiten, maken afspraken  over het reguleren daarvan, schatten de eigen bewegingsmogelijkheden in en houden rekening met elkaar.

Het gymnastiekrooster wordt ieder jaar aangepast en vindt u in de menubalk onder het kopje ouders/gymrooster.