Informatie

Op deze pagina vindt u informatie die voor u als ouder/verzorger belangrijk is. Ook voor ouders en verzorgers die nog op zoek zijn naar een basisschool kan de informatie op deze pagina helpen bij het maken van een keuze voor een school.

Op de Jan Hekmanschool zijn er verschillende documenten waarin wij u wegwijs maken op onze school, uitleg geven aan de uitgangspunten van de Jan Hekmanschool of informeren.

Schoolplan 2011-2015

Dit schoolplan beslaat meerdere jaren en in ons schoolplan beschrijven wij waar wij de aankomende jaren aan gaan werken en blikken wij terug op voorgaande jaren. In het schoolplan leggen wij verantwoording af van ons onderwijskundig en kwaliteitsbeleid. Binnen dit schoolplan vindt u ook de evaluatie van het vorige schoolplan.

Het schoolplan 2011-2015 kunt u hier als PDF downloaden.

Schoolgids

De schoolgids is een van de officiele documenten waarin wij inzicht geven in de uitgangspunten van de school. De schoolgids wordt jaarlijks ter instemming voorgelegd aan de medezeggengschapsraad en deze wordt na vaststelling op de website gepubliceerd.

De schoolgids 2013-2014 kunt u hier als PDF downloaden.

Informatieboekje

Op de Jan Hekmanschool schrijven wij ieder jaar een informatieboekje. In dit informatieboekje vindt u veelal praktische informatie over onze school. Dit informatieboekje kunt u indien gewenst afhalen bij onze administratie.

Het informatienboekje 2013-2014 kunt u hier als PDF downloaden.

Nieuwsbrief Jan Hekmanschool

Wij vinden een goede informatie uitwisseling erg belangrijk. Deze actuele informatie ontvangt u iedere donderdag van ons op uw digiDuif account. Ook wordt deze nieuwsbrief op de homepage van de website geplaatst.  

Formulieren

Hier vind u formulieren die u kunt downloaden en naar ons kunt sturen of af kunt geven bij de administratie.