Informatie hoofdluis

Op deze pagina vind u alle informatie over hoofdluizen. Hieronder staan drie documenten. Wij vragen u deze documenten goed door te lezen. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Rita (administratie@janhekmanschool.nl) of Carin Scheenhart, adjunct-directeur (carinscheenhart@janhekmanschool.nl).
 

Voor meer informatie kunt u de volgende websites raadplegen:

http://www.hoofdluiscampagne.nl

http://www.jmouders.nl (gezondheid>luizen)

http://www.landelijksteunpunthoofdluis.nl (over hoofdluis>instructiefilm GGD)