Jan Hekmanschool

De Jan Hekmanschool is één van de drie basis­scholen in het dorp Ouderkerk aan de Amstel, maar van die drie de enige openbare school. Al in de negentiende eeuw bezat Ouderkerk een open­bare lagere school. In 1907 kreeg de school een terrein toegewezen aan de huidige Koningin Wil­helminalaan, net buiten het oude dorp, waar­op kort daarna het schoolgebouw en een onder­wijzerswoning verrezen. Op voorstel van de ge­meente Ouder-Amstel werd de school in de ja­ren vijf­tig vernoemd naar Jan Hekman, het toenmalige schoolhoofd, die tijdens de Tweede Wereldoorlog actief was in het verzet. Enkele jaren later, in 1958, werd het oude schoolgebouw vervangen door een nieuw ge­bouw.

Vanaf 1985, toen de lagere school en de kleu­ter­school werden samengevoegd tot de basis­school, is de school in alle opzichten sterk ge­groeid. In oktober 1990 volgden 167 kinderen hun basis­onderwijs aan de Jan Hekmanschool, waaraan toen zeven leerkrachten verbonden wa­ren. Nu, in oktober 2011, zijn er bijna 500 leerlin­gen, verdeeld over negentien groepen. Het onder­wijs wordt ver­zorgd door een team van 36 leer­krachten, waaraan leiding gegeven wordt door een directeur, adjunct-directeur en het managementteam (bouwcoordinatoren).

Door deze grote toename van leerlingen in de jaren negentig is de school letterlijk uit haar jasje gegroeid. Op het schoolplein is in 1998 een tijdelijk gebouw neergezet met de toepasselijke naam ‘t Hekje, dat plaats biedt aan twee kleu­tergroepen. In datzelfde jaar werd aan de oost­zijde van het dorp een derde schoolgebouw neergezet, in samenwerking met een andere Ouderkerkse school, de R.K. basisschool Het Kofschip. Tegelijkertijd is men begonnen aan het plan voor het bouwen van een nieuwe brede school. Dit heeft er toe geleid dat in september 2011 de deuren zijn geopend van de OBS Jan Hekmanschool aan de Schoolweg. Samen met SKOO gaan we nu aan slag in dit prachtige gebouw waar we gebruik kunnen maken van een eigen gymzaal en speelzaal. Door de tussenwand weg te halen maken we een echte theaterzaal. Ook het handvaardigheidslokaal en een grote keuken, het kookcafe biedt nog vele mogelijkheden.