Nieuwsbrief 15 maart 2012 Plaatsingsdatum: 15 maart 2012


Berichten vanuit de school

Paaltjes Kerkbrug

De gemeente Ouder-Amstel en de Jan Hekmanschool zijn overeengekomen dat de Jan Hekmanschool met ingang van 1april verantwoordelijk is voor de afsluiting van de Kerkbrug. Dit betekent dat Bakker Out het weghalen en terugplaatsen van de paaltjes niet langer voor zijn rekening neemt.

Formatie 2012/2013

Volgende week start de directie met de formatie voor het aankomende schooljaar, We hopen voor 15 mei duidelijkheid te kunnen geven over de groepsindeling van volgend schooljaar.

Ambrasoft met korting voor thuis

Op de Jan Hekmanschool oefent uw kind rekenen en taal met de software van AmbraSoft. U kunt nu ook thuis met deze software oefenen. Familiepakket 1112 voor groep
3 t/m 8 en WoordenSTART voor de kleuters sluiten perfect aan bij de software die op school gebruikt wordt. Met een speciale bestelcode, die verbonden is aan onze school, kunt u nu deze software met 5 euro korting bestellen! U betaalt dan voor een pakket geen € 29,95, maar slechts € 24,95.
Via de bestelwebsite van AmbraSoft kunt u tot 31 maart 2012 heel makkelijk gebruik maken van deze actie. Dit doet u als volgt:
Ga naar de website http://www.ambrasoft.nl/actie.
Vul daar de schoolnaam en plaats van de school in.
U krijgt dan een persoonlijke kortingscode voor de AmbraSoft-webshop. Uw bestelling wordt binnen enkele werkdagen bij u thuis bezorgd.

Pilot Movendi op de JHS (tot de zomervakantie)

De JHS heeft besloten om tot het eind van dit schooljaar een pilot met Movendi te doen. Movendi is een initiatief dat op basisscholen programma’s aanbiedt die na school kunnen worden gevolgd. Movendi verzorgt het gehele cursuspakket. Deze organisatie regelt de inschrijving, de deelnemers- administratie, en inning van het cursusgeld. Het cursus- aanbod kan zeer gevarieerd zijn: dans, zang, drama, maar ook voetbal en wintertennis.
Het programma van Movendi op de JHS ziet er als volgt uit:
Breakdance groep 8 vrijdag 12:00-12:45 (tijdens de lunchpauze) in de gymzaal. Start 13 april (nog onder voorbehoud).
Theaterdans groep 4 (evt. 3)in de  speelzaal vrijdag 12:15-13:15. Start 23 maart. 
Theaterdans groep 3 (bij voldoende animo) Start op 30 maart.
Theaterdans groep 2/3 (evt. groep 1)in de speelzaal op vrijdag van 14:00-15:00. Start 23 maart.
Bij voldoende plaats kunnen de groepen 1 later starten (zij krijgen dan bericht)
Theaterdans & streetdance groep 5 vrijdag 15:10-16:10 in de speelzaal. Start 23 maart.
Hiphopstreetdance groep 6/7 vrijdag 15:10-16:10 in de gymzaal. Start 23 maart.
Alle danscursussen geven op 13 april een kleine voorstelling voor publiek.

De groepen 3/4, 4, 5, 5/6, 6, en 7 kregen deze week op school een demo-les in het dansvak dat na-schooltijd voor hun groep wordt aangeboden, De groepen 3 krijgen dat maandag 19 maart.
De JHS gaat voor de cursussen die aansluiten op het uitgaan van de school een achterwachtsysteem uittesten zodat,
mocht de Movendi-docent onverwachts te laat of ziek zijn, de kinderen worden opgevangen.
Daarnaast wordt er ook een samenwerking voor halen/brengen met de BSO’s opgezet. De cursussen blijven echter in zoverre geen opvang, dat Movendi bij ziekte van een dansdocent per sms tot een dag van te voren kan afzeggen bij de ouders van de deelnemende kinderen.
Begin volgende week krijgen alle ouders een mail van de school waarop de informatie staat hoe men kan aanmelden bij Movendi en wat de kosten zijn. Plaatsing gaat op volgorde van aanmelding. De school kan voor kinderen uit gezinnen met lage inkomens een aanvraag doen bij Het Jongerencultuurfonds.

Berichten vanuit de groepen

Techniekproject groep 3/4

Groep 3/4 is na de voorjaarsvakantie begonnen met een techniekproject. Alle kinderen krijgen les over batterijen en het maken van een vlot. De vraag is daarbij: ’maak een constructie die blijft drijven’. Het gaat bij deze lessen vooral om het ervarend leren. Juf Anja en Mandy bedanken alle ouders die mee helpen om dit project mogelijk te maken.

Aangeleverde berichten

Schoolhandbaltoernooi

Op dinsdag 17 april start het handbaltoernooi. Volgende week leest u in de nieuwsbrief hoe de teams zich aan kunnen melden! Noteer nu alvast de datum.

Wist u dat….

• de luizen weer actief zijn in verschillende groepen en wanneer uw kind luizen heeft u dagelijks moet controleren en anders het hele jaar door wekelijks?
• er waterpokken heerst bij kleuters en dat vooral hoogzwangere moeders alert moeten zijn?
• er weer voetbaltoernooien zijn tussen de scholen onderling?
• in de entreehal de lente langzaam haar intrede maakt?

Hoofdluis

Denkt u eraan uw kind(eren) te controleren op hoofdluis. Voor informatie verwijzen wij u naar de website: http://www.janhekmanschool.nl.

Digitale nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de Jan Hekmanschool is altijd te lezen op de website van de Jan Hekmanschool. U kunt hem ook ontvangen op een e-mailadres dat u opgeeft. Dit kan via onderstaande link:
http://eepurl.com/bAbTH
Mocht u een foutmelding krijgen dan heeft dit vaak te maken met de instelling van uw computer. Probeer het dan even op een andere computer!

Belangrijke data

Datum         Wat                                                    Wie
20/3             Klankspeeltuin                                Groep 5a
20/3            Cobramuseum                                Groep 3b
21/3            Studiedag (school gesloten)
22/3            Cobramuseum                                Groep 3a
2/4              Presentatie muziekworkshop
4/4              Klankspeeltuin                                 Groep 5b
17/4           Schoolhandbaltoernooi
23/4           Extra ouderavond                              Voor ouders