Nieuwsbrief 28 augustus 2014 Plaatsingsdatum: 28 augustus 2014

Berichten vanuit school

Studiedag maandag 1 september
Aankomende maandag is de eerste studiedag op de Jan Hekmanschool. De school is voor u kind gesloten. Op deze studiedag gaan we drie zaken oppakken. In de ochtend krijgt het gehele team scholing van ZIEN. ZIEN is een methode om het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen van groep 1 t/m 8 in kaart te brengen. Daarnaast besteden we tijd aan het spellingsonderwijs op de Jan Hekmanschool.

Studiedagen groep 1/2
De groepen 1/2 hebben naast de studiedagen voor het gehele team ook nog aparte studiedagen met de bouw. De eerstvolgende studiedag voor de groepen 1/2 is op maandag 29 september.

Kennismakingsgesprekken
Binnenkort vinden de kennismakingsgesprekken plaats met de leerkrachten van de kinderen van de groepen 3 t/m 8.
Volgende week krijgen alle leerlingen een oudervragenlijst mee naar huis. Het verzoek aan u om deze in te vullen en mee te nemen naar het kennismakingsgesprek.

Kleutersportdag op vrijdag 5 september
Vrijdag 5 september is er een sportdag voor alle kleuters op de sportvelden van SV-Ouderkerk. De kleuters worden daar om 9.00 uur verwacht in sportkleding. Er wordt per klas verzameld bij de groepsleerkracht bij de kantine. Voor een pauzehapje en drinken wordt gezorgd. De sportdag eindigt om 12.00 uur. U kunt uw kind dan daar weer ophalen. Geeft u alstublieft even aan de groepsleerkracht door wanneer uw kind op die vrijdag naar de naschoolse opvang gaat! Mocht het onverhoopt slecht weer zijn dan gaat de sportdag niet door. U krijgt daarover bericht op donderdag 4 september.

Musical groepen 8
Het duurt nog een hele tijd maar ook de huidige groepen 8 zullen een musical op gaan voeren. De data van de musical wijken af van wat u van ons gewend bent dus schrijft u alstublieft de juiste datum in uw agenda:
Groep 8B; maandag 29 juni
Groep 8A: dinsdag 30 juni

Logopedische screening leerlingen groep 2
Jaarlijks komt logopediste Brigitte Castelijns een aantal maandagen op school om de leerlingen van groep 2 te screenen. Het is een kort logopedisch onderzoekje.
Vrijdag krijgen alle kinderen die hiervoor in aanmerking komen een brief mee met daarin:
- informatie wat de screening inhoudt
- een vragenlijst die u dient in te vullen als u hierin toestemt
Vanaf 8 september gaat Brigitte een aantal maandagen op onze school aan het werk.

Aanwezigheid Kumar
Vanaf vandaag kunt u Kumar weer enkele uren per dag tegenkomen. We zijn erg blij dat hij weer op school aanwezig is.

Isa is geboren!
Afgelopen zondag is de dochter van Juf Aukje geboren. Juf Aukje en Isa liggen nog een paar dagen in het ziekenhuis omdat zij nog even moeten bijkomen van de bevalling.

Activiteiten schooljaar 2014-2015
De kalender in digiDuif is voor u ingevuld met alle belangrijke data.

Informatieboekje 2014-2015 gereed
Het informatieboekje voor 2014-2015 is gereed. U vindt het boekje op onze website onder het kopje Informatie en aan de linkerkant ziet u ‘informatieboekje’ staan. We kiezen er bewust voor om het boekje digitaal te verspreiden. Mocht u toch een exemplaar wensen, dan kunt u vanaf volgende week een exemplaar bij Rita afhalen.

Ingezonden berichten

Schoolreisje en vrijwillige ouderbijdrage
Alle ouders van leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 hebben deze week informatie over de schoolreis, kamp en de vrijwillige ouderbijdrage gekregen. U heeft ook kunnen lezen dat wij de betaling graag willen vereenvoudigen. Daarom zijn wij gestart met automatische incasso. De leerlingen uit de groepen 1/2 ontvangen de info wanneer zij op schoolreis gaan. We hopen dat de kinderen volgende week een geweldige schoolreis hebben!

Berichten TSO
Internetrooster
Inmiddels hebben al heel wat ouders zich ingeroosterd en is het rooster tot aan de herfstvakantie goed gevuld. Na de herfstvakantie zijn er echter nog voldoende plaatsen in te roosteren dus mocht u zich nog niet hebben ingeroosterd, nu is er nog voldoende keuze in dag en datum! Via het internetadres http://www.skoo.opvangdiensten.nl komt u op de site. Hier logt u in met uw persoonlijk verkregen inlogcodes(eventueel op te vragen via tso@janhekmanschool.nl). Daarna klikt u op ‘diensten’ en vervolgens op ‘invullen diensten’. U kunt in de agenda aangeven op welke dag u kunt komen helpen, door het aanklikken van de groene knop.

Boombank
In de vakantie is er namens de TSO een boombank geplaatst in het speelbos zodat de leerlingen ook daar een plekje hebben om lekker -zittend- te kunnen kletsen!

Naschoolse activiteiten
De school is nu weer bijna 2 weken open en dat betekent dat we ook met de naschoolse activiteiten van start gaan. In de nieuwsbrief van deze week en volgende week kunt u nieuws lezen over de verschillende activiteiten. Wanneer het rooster rond is, plaatsen wij dit op onze website.

Zingen is cool!
Gonny Meesters gaat weer van start met de zanglessen. Op donderdag 4 september vanaf 15.30, geeft zij les aan leerlingen uit de groepen 4,5 en 6 en op vrijdag 5 september vanaf 12.15 aan de groepen 1,2 en 3. U kunt informatie vragen of zich opgeven via Gonny: gonnymeesters@outlook.com


Fun Learning English
Ook de Engelse lessen gaan weer van start. Hieronder ziet u waar nog plekken open zijn. Meer info en opgeven kan via:
info@funlearningenglish.nl
Hieronder ziet u de verschillende mogelijkheden:

Monday, group 5-6-Jan Hekman School 15:10-15:55-class full
Monday, group 3-4-5, Jan Hekman School, 16:15-17:00-class full
Friday, group 1-2-3, Jan Hekman School, 12:05-12:50, class full
Friday, group 3-4 , Jan Hekman School, 13:00-13:45, seats available-NEW

Monday, group 3-4 -Kofschip School (Turfstekerspad location) 15:20-16:05-  seats available-NEW
Tuesday, group 5-6-7, Kofschip School (Wilhelminlaan) 15:10-15:55,  seats available-NEW
Tuesday, group 7-8, Kofchip School(Wilhelminalaan)-16:00-16:45-class full

Thursday, group 4-5, Amstel School 15:20-16:05- seats available-NEW
Thursday, group 1-2-3 Amstel School 16:15-17:00- seats available -NEW


Wist u dat:
• U alle digitale informatie via digiDuif van ons ontvangt. Activeer uw account! Heeft u vragen? Stel ze gerust via: administratie@janhekmanschool.nl

Belangrijke data

Datum Wat Wie
Ma 1/9 Studiedag    School gesloten Alle groepen
Do 4/9 Schoolreis groepen 3 t/m 5 Groep 3 t/m 5
Vrij 5/9 Schoolreis groepen 6 en 7 Groep 6 en 7
Vrij 5/9 Sportdag groepen 1/2 Groep 1 en 2
Woe 10/9 - vrij 12/9 Kamp groepen 8 Groep 8
Ma 8/9 - vrij 12/9 Kennismakingsgesprekken groep 3 t/m 8 Groep 3 t/m 8
Ma 29/9 Studieochtend groepen 1/2 Groep 1/2