Nieuwsbrief 23 februari 2012+bijlage nieuwsbrief Vreedzame School Plaatsingsdatum: 23 februari 2012

Nieuwe indeling

We hebben besloten om de indeling van de nieuwsbrief wat aan te passen. Dit zou moeten leiden tot een duidelijker overzicht van de verschillende berichten.

Berichten vanuit de school

Start voorjaarsvakantie
Wanneer u deze nieuwsbrief leest, is de voorjaarsvakantie gestart. We wensen u allen  een fijne vakantieweek en zien iedereen graag op maandag 5 maart weer op school!

Nieuwe collega’s
Na de voorjaarsvakantie verwelkomen wij twee nieuwe collega’s. We zijn heel blij dat Leontien de Roo en Anja Horst ons team komen versterken. Leontien werkt op woensdag, donderdag en vrijdag in groep 1/2d en Anja werkt op dinsdag en woensdag in groep 3/4.

Staking 6 maart
Zoals wij in de vorige nieuwsbrief aangegeven hebben, is er veel te doen rondom de bezuinigingen in het basisonderwijs. Uw kind heeft vandaag een uitgebreide brief van ons meegekregen waarin wij uitleggen dat wij als school op 6 maart aansluiten bij een landelijke staking. De school is dan gesloten.

Bijeenkomst directie en gemeente
Op maandag 5 maart hebben we met de gemeente een vervolggesprek over de verkeerssituatie rondom onze school. Wij willen u vragen om ons te laten weten, wat volgens u niet mag ontbreken op de agenda van dit overleg. Mail uw vragen en opmerkingen naar peterbakker@janhekmanschool.nl

Vreedzame School.
Afgelopen dinsdag was er een ouderbijeenkomst in het kader van de Vreedzame School. Het was goed te zien dat de opkomst hoog was.
Het was een informatieve avond waarin duidelijk gemaakt werd wat de Vreedzame School is, hoe wij daar als school aan werken en wat u in de toekomst kunt verwachten.
Het stappenplan “mediatie” (voor volwassenen) dat tijdens de avond is uitgedeeld, is nog te krijgen bij Rita.
We willen u bedanken voor uw aanwezigheid.

Studiedag 21 maart.
Op 21 maart is er een studiedag.
In de ochtend gaan we samen met een medewerker van Fenom ( onderwijs advies bureau) bespreken hoe een goede les in elkaar zit. De afgelopen jaren zijn er veel onderzoeken gedaan naar welke zaken effect hebben op het beter leren en ontwikkelen van leerlingen.
Robert Marzano, een specialist op het gebeid van leren en onderwijzen, heeft deze  onderzoeken uitgevoerd. Over de gegevens van deze onderzoeken gaan we praten en afspraken maken over waar we in de klas mee aan de gang gaan. ’s  Middags hebben we een bijeenkomst in het kader van de Vreedzame School. We gaan de afgelopen periode evalueren en  ons voorbereiden op het nieuwe blok. Blok 4 heeft als thema: “we hebben hart voor elkaar”en we gaan  het hebben over gevoelens.

Berichten vanuit de groepen

Chauffeurs gevraagd (groep  5a en 5b)
Na de voorjaarsvakantie gaan de groepen  5a en 5b naar de Klankspeeltuin in het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam. Wij doen een beroep op de ouders om ons daar heen te brengen en/of op te halen. Groep 5a gaat op dinsdag  20 maart en donderdag 22 maart is groep 5b aan de beurt.
Vertrek: om 9.15 uur van school. Ouders mogen aan het einde van het bezoek aanwezig zijn bij de presentatie door de kinderen. Om 11.30 uur rijden we weer terug naar school. Vanaf dinsdag 6 maart hangen er intekenlijsten op de deuren van de lokalen van de groepen 5. Bij voorbaat onze dank. Groeten van Cora en Veerle

Anne Frankhuis (groep 8a en 8b)
Groep 8a gaat op donderdag 8 maart en groep 8b op maandag 12 maart naar het Anne Frankhuis. We vertrekken om ongeveer 8:30 uur van school en zijn om 13:00 uur weer terug. Daarom vragen we alle kinderen die dag over te blijven.  Ook is het belangrijk dat alle kinderen op een goede fiets naar school komen. We gaan op de fiets naar de Oranjebaan en daar nemen we de tram. In de volgende nieuwsbrief vertellen we graag hoe het bezoek is geweest!

GGD alcoholpreventie (groep 8a en 8b)
Op woensdag 7 maart krijgen de leerlingen van groep 8 bezoek van Steffie Nooy.  Zij is functionaris Gezondheidsbevordering Jeugd van de GGD.  Steffie komt een lesbrief uitdelen over het voorkomen van alcoholmisbruik bij jongeren. Dit preventieproject gebeurt op alle scholen in de gemeente. De leerlingen van groep 8 krijgen iets mee naar huis over dit onderwerp.


Aangeleverde berichten

De spelletjesavonden
De spelletjesavonden zijn weer voorbij en waren een groot succes. Enthousiast is gedurende 4 dagen door de kinderen gerekend, gezongen en gerend om maar zo snel en zoveel mogelijk geld bij elkaar te verdienen. De Jan Hekmanschool
is dan ook weer een aantal geluksvogels en miljonairs rijker. Alle winnende groepjes…..gefeliciteerd. Natuurlijk hadden de avonden nooit zo'n groot succes kunnen worden zonder de inzet van de ouders en leerkrachten. Hartelijk dank voor jullie hulp.

Wist u dat…

* de informatieavond over de Vreedzame School een groot succes is geweest?
• dat wij mede daardoor een pagina op de website gaan maken met al het nieuws over de Vreedzame School?
• we juf Trix vandaag uitgezwaaid hebben.
• de school 6 maart gesloten is wegens staking.
• de school op 21 maart gesloten is wegens een studiedag voor het personeel.

Hoofdluis
Denkt u eraan uw kind(eren) te controleren op hoofdluis. Voor informatie verwijzen wij u naar de website: http://www.janhekmanschool.nl.
Ook in de vakantie zijn de luizen actief! Graag voor de vakantie alle luizenzakken mee naar huis nemen en uw kind goed controleren. Zo hopen we 5 maart luisvrij te kunnen starten.

Popkoor.
“zeggen ze weleens dat je een muzikaal kind bent…?”
“zing je weleens bekende liedjes uit de top 40…?”
“Zing je weleens samen..?”
Misschien moet je dan meedoen met het popkoor .
Voor kinderen vanaf groep 6 start op dinsdag 13 maart van 15.30- 16.30 uur in de gymzaal/speelzaal van de JHS het popkoor. Er kunnen 20 kinderen meedoen. 12 lessen kosten € 54,- Meer info en aanmelden via http://www.coherente.nl


Belangrijke data

Datum Wat Wie
23/2 Start vakantie om 15.00 uur Allen
6/3 School gesloten wegens staking
8/3 Anne Frankhuis Groep 8a
12/3 Anne Frankhuis Groep 8b
20/3 Klankspeeltuin Groep 5a
21/3 Studiedag (school gesloten)
22/3 Klankspeeltuin Groep 5b
23/4 Extra ouderavond  Voor ouders

Nieuwsbrief 3 De Vreedzame School

Blok 3: We hebben oor voor elkaar