Nieuwsbrief 27 mei 2010 Plaatsingsdatum: 27 mei 2010

Sportdag kleuters

Vrijdag 28 mei is er een sportdag voor alle kleuters op de sportvelden van SV-Ouderkerk naast de Hekgolf. De kleuters worden aldaar om 9.00 uur verwacht. Er wordt per klas verzameld bij de groepsleerkracht bij de kantine. Voor een pauzehapje en drinken wordt gezorgd. De sportdag eindigt om 11.45 uur. U kunt uw kind dan daar weer ophalen.

In de vorige nieuwsbrief stond, dat mocht de sportdag door slechte weersomstandigheden niet doorgaan, de dag verschoven wordt naar 4 juni. Dit is niet juist. Vrijdag 28 mei, vanaf 7 uur ‘s ochtends kunt op de website van de Jan Hekmanschool lezen of de sportdag wel of niet doorgaat. Zoals het er nu naar uitziet wordt het prima weer. Mocht het nodig zijn, denkt u eraan de kinderen in te smeren met zonnebrandcrème!

Formatie

Zoals het er nu naar uitziet, krijgen we na 6 juni het definitieve akkoord op de formatie. Ieder jaar moet dit voor 12 scholen binnen het bestuur van Amstelwijs een kloppend plaatje zijn. U zult dus nog even moeten wachten wie de leerkracht van uw kind volgend schooljaar wordt.

Start nieuwe directeur

Dinsdag 1 juni zal Peter Bakker als nieuwe directeur op de Jan Hekmanschool beginnen. 

Hoofdluis

De luizen op de hoofden van de kinderen blijven ons bezighouden. Wilt u uw kind regelmatig blijven controleren, vooral als uw kind een keer luizen heeft gehad. Een dringend verzoek aan u is, om als u bij uw kind luizen constateert, de ouders van de vriendjes en vriendinnetjes van uw kind te informeren en het door te geven aan Rita. Zij zal dan de hoofdluisbrigade informeren zodat de hele klas gecontroleerd kan worden.

Elsenhove


De groepen 3 zijn donderdag 20 mei en vandaag naar Elsenhove geweest om de boer en boerin te helpen. De kinderen zijn druk bezig geweest met melken, borstelen, voeren, poep ruimen en nog veel meer, want het is hard werken op een boerderij. Wij willen alle ouders, opa’s, oma’s en oppassen bedanken voor het vervoer en de begeleiding. Het was een leuke en leerzame les.

Groep 7 Veenschuur: begeleiders gevraagd

Groep 7a (juf Sandy) gaat op dinsdag 15 juni en groep 7b (juf Annelies) op donderdag 17 juni op excursie naar de Veenschuur bij Elsenhove in het kader van de les “Is er nog veen in Amstelveen?”

Op beide dagen vertrekken we om 12:45 uur vanaf de Hekgolf op de fiets naar Elsenhove.

Daarom is het handig wanneer iedereen die dag op school overblijft en op de fiets naar school komt. We zijn om 15:00 uur weer terug. Bij de excursie zijn per groep 4 tot 5 ouders nodig. We horen graag wie er
mee wil als begeleider: opa’s, oma’s, oppas etc. zijn ook welkom.  U kunt zich aanmelden bij de leerkracht.

Overblijf 2010-2011

Het schooljaar is nog niet afgelopen, toch zijn wij al bezig met het overblijfrooster voor het komende schooljaar. Om ook volgend schooljaar de overblijf van uw kind(eren) goed te kunnen regelen, hebben we veel hulp nodig. Bij deze nieuwsbrief ontvangt u dan ook een formulier om u aan te melden als overblijfkracht zodat we kunnen inventariseren of we alle uren kunnen vullen. Ook als u nog andere mensen kent die willen helpen, horen wij dat graag(tso@skoo.nl). Wij hopen het schooljaar 2010-2011 weer veel vaste

overblijfkrachten te kunnen inroosteren. Wilt u het formulier voor 11 juni inleveren bij de leerkracht? Alvast hartelijk dank.

Verkeerssituatie van en naar de Hekgolf

Vanaf juni starten de sloopwerkzaamheden aan de Rembrandt van Rijnweg. In juni, juli en augustus worden de eerste drie flats gesloopt, inclusief de omliggende bestrating en struiken. De toegangswegen van en naar de Hekgolf zullen wel open blijven maar hier rijdt veel bouwverkeer. We willen u vragen uw kinderen goed te informeren. U kunt een en ander lezen in de bijgevoegde nieuwsbrief!

Enquête tevredenheidonderzoek

We willen u er nogmaals aan herinneren dat er een tevredenheidonderzoek loopt! Op dit moment heeft minder dan de helft van de ouders gereageerd. We willen u nogmaals vragen de enquête in te vullen!

Heeft u de enquête niet gekregen, dan kunt u een exemplaar ophalen bij Rita! Wij danken u alvast voor het invullen.

Slotspeelavond: 25 juni!!!

Noteer alvast in uw agenda: dit jaar vindt de jaarlijkse slotspeelavond weer plaats op 25 juni vanaf 18.00!

Alle kinderen en ouders zijn weer van harte welkom om een hapje te eten, drankje te drinken en heel veel spelletjes te spelen.

Ook is er weer een “open podium”. De kinderen kunnen, alleen - of in een groepje, een spetterend optreden verzorgen. Meer informatie volgt in de komende weken!