Nieuwsbrief 5 april 2012 Plaatsingsdatum: 05 april 2012

Berichten vanuit de school


Even voorstellen

Mijn naam is Anja Horst. Ik werk al tien jaar in het onderwijs en heb ervaring in de groepen 1 tot en met 5. Mijn hobby's zijn tekenen en schilderen, koken, tuinieren, lezen en lekker buiten wandelen/hardlopen maar vooral fietsen. Ik vind het erg leuk om kinderen te leren lezen, schrijven en rekenen. Het is interessant om te zien hoe snel de kinderen in groep 3 leren lezen. Eerst leren ze letters, dan woorden en in een half jaar lezen ze al een boek. Het leren gaat nooit meer zo snel als in groep 3; dat is reuze leuk om te zien en mee te maken. Daarom ben ik blij dat ik bij jullie op school in groep 3-4 kan werken.  Ik voel mij erg welkom op de Jan Hekmanschool. Het is niet alleen een leuke, mooi en nieuwe school maar ook de ouders en de collega's zorgen voor een fijne sfeer op school.  Verder wens ik iedereen een vrolijk Pasen toe.

Algemeen directeur Amstelwijs

Het bestuur van stichting Amstelwijs heeft op voordracht van de benoemingsadviescommissie besloten om met ingang van 1 mei 2012 de heer Frans Cornet te benoemen als nieuwe algemeen directeur/beoogd bestuurder. Frans Cornet is 42 jaar en is ruim twintig jaar geleden zijn loopbaan in het onderwijs begonnen als groepsleerkracht. Daarnaast is hij ook intern begeleider, ICT-coördinator en wiskundedocent in het voortgezet onderwijs en directeur van twee basisscholen geweest. Sinds 2009 is hij algemeen directeur van drie scholen en een educatief kindcentrum in Hendrik Ido Ambacht. Cornet is Master in Leadership in Education.
De heer Cornet bereidt zich de komende weken voor op zijn nieuwe werkkring in samenwerking met het bestuur, de directies van de scholen en de staf.

Cito-eindtoets groep 8

Ook dit jaar heeft groep 8 weer meegedaan aan de Cito Eindtoets. Deze toets wordt in februari afgenomen. De Cito-toets oftewel de CITO Eindtoets Basisonderwijs is een toets die de Nederlandse leerlingen in groep 8 krijgen, welke moet helpen om te bepalen welk vervolgonderwijs het beste bij de leerling past. Er worden meerkeuzevragen afgenomen op de gebieden taal, rekenen/wiskunde, studievaardigheden en wereldoriëntatie. Wereldoriëntatie is voor scholen niet verplicht en wordt dan ook niet meegewogen in de einduitslag van de Citotoets.
Uit deze Citotoets komt een getal variërend tussen de 500 en de 550. Hoe hoger het getal hoe beter het kind de toets heeft gemaakt. Middelbare scholen gebruiken de uitslag om te bepalen of een kind geschikt is voor het type onderwijs dat zij aanbieden.
Middelbare scholen kijken echter niet alleen naar de Citotoets. Het is immers maar een momentopname. Een leerling kan zich bijvoorbeeld niet zo lekker voelen of erg zenuwachtig zijn en de toets slecht maken.  Er wordt altijd gevraagd naar het advies van de basisschool. De basisschool heeft een kind meestal 8 jaar op school gehad en kan heel goed inschatten welk type onderwijs het beste bij het kind past. Er wordt dan niet alleen gekeken naar taal en rekenen maar ook naar werkhouding, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen en allerlei andere zaken die niet door het Cito getoetst worden. Ook worden kinderen vanaf groep 1 getoetst m.b.v. Citotoetsen en de gegevens worden opgeslagen in ons LVS (Leerling Volg Systeem). Met behulp van deze gegevens van 8 jaar basisonderwijs en de indruk die een leerkracht van een kind heeft wordt een advies afgegeven. Dit advies wordt zorgvuldig besproken met Intern Begeleiders, directie en ouders. Een gegeven advies wordt later niet meer bijgesteld. Vanaf het schooljaar 2012-2013 wordt de Citotoets tussen 15 april en 15 mei afgenomen, het advies van de basisschool wordt op deze manier belangrijker. Dit jaar was de gemiddelde score op de Jan Hekman 540,9. Het landelijk gemiddelde is 535,3. Natuurlijk zijn we trots op deze uitslag, maar het is voor ons niet zaligmakend. Wij vinden het belangrijkste dat een kind op een school terecht komt  waar hij of zij  zich prettig voelt. Sommige kinderen voelen zich heel prettig als ze meer met hun handen kunnen werken en meer praktisch bezig zijn en andere kinderen zijn beter in theorie. Het gaat ons er om dat we alles uit een kind halen en er voor zorgen dat een kind goed terecht komt. Daar zullen we ons altijd voor blijven inspannen.

Vakanties 2012/2013

Vanuit Amstelwijs zijn de vakanties voor volgend schooljaar bekend gemaakt. Hiernaast mogen wij als school nog een aantal dagen zelf bepalen. Deze zijn in onderstaand overzicht nog niet verwerkt. Op onderstaande dagen is de school dicht en zijn de kinderen in ieder geval vrij. Het complete overzicht krijgt u zo snel mogelijk.

Herfstvakantie 22 oktober t/m 26 oktober 2012
Kerstvakantie 24 december 2012  t/m 4 januari 2013
Voorjaarsvakantie 18 februari t/m 22 februari 2013
Meivakantie 29 april t/m 3 mei 2013
Zomervakantie 13 juli t/m 23 augustus 2013

Temperatuur in de school

In de afgelopen periode is de temperatuur constant gebleven. In de week dat de temperatuur buiten opliep, merkten wij dat het in de klas ook warmer werd. Binnen 2 dagen is Feenstra, het bedrijf dat de installatie beheert, aanwezig en wordt het systeem weer bijgesteld. Dit zal de aankomende tijd nodig blijven.

Extra ouderavond

Enige tijd geleden hebben we aangekondigd dat we vragen/opmerkingen over het luchtfiltersysteem en de temperatuur graag op een aparte avond willen behandelen. We hebben enkele vragen binnen gekregen. Wij willen graag weten wie wij kunnen verwachten op deze avond. U kunt zich tot 15 april aanmelden via peterbakker@janhekmanschool.nl

Vreedzame school

Op de website is een aparte pagina aangemaakt voor de Vreedzame School. Hier kunt u alle nieuwsbrieven en informatie over de Vreedzame School lezen!

Schoolplein

Deze week heeft een groep kinderen de regels voor het gebruik van het pannaveld, voetbalveld en speelbos opgesteld. De kinderen waren ontevreden hoe het ging. Samen hebben ze afspraken gemaakt. Deze afspraken hebben we met hen uitgewerkt en worden in de klas besproken.  We zijn trots op onze vreedzame oplossing.


Berichten vanuit de groepen

Kunst voor groepen 3

Op 20 en 22 maart zijn de groepen 3a en 3b naar het Cobra Museum in Amstelveen geweest om kennis te maken met moderne kunst. In het bijzonder met die van Paul Klee, over wie momenteel een prachtige tijdelijke tentoonstelling is.
De tocht werd deels lopend en deels met de bus gedaan. Dankzij het schitterende weer - het was zelfs warm! - én dankzij de begeleidende ouders ging dat erg gemakkelijk.
In het museum kregen de kinderen 'fantastische' kunst te zien. En ze kregen tijdens de rondleiding uitleg over hoe graag kunstenaars hun fantasie gebruiken als ze schilderen en boetseren. En dan ook 'rare' dingen maken. Terwijl kinderen vaak juist graag zo 'echt' mogelijk tekenen (volgens de medewerker van het museum). Het is zelfs zo gek, dat sommige schilders proberen kindertekeningen na te schilderen!
Daarnaast maakten de kinderen zelf ook  - weliswaar in opdracht - een zo fantasievol mogelijke tekening. En dat was dus voor menigeen nog niet zo makkelijk: stel je voor … een voetbalveld vol poezen!
Na een uurtje in het museum - waar we  zachtjes moesten praten en niet mochten rennen … -  gingen we weer terug naar Ouderkerk. Wéér een 'fantastische' ervaring rijker. Dank aan de begeleidende ouders, zonder wie deze bezoeken niet mogelijk waren geweest!

Aangeleverde berichten

Schoolhandbal 2012 -  laatste kans om in te schrijven

Het is nog mogelijk om je in te schrijven voor het NEA schoolhandbaltoernooi op dinsdagavond 17 april.
De deadline voor inschrijving is verlengd t/m Tweede Paasdag, maandag 9 april. Schrijf je in via de website van de Jan Hekmanschool of stuur een mail naar  ruud.conijn@upcmail.nl. Nog even in het kort: dinsdagavond 17 april, voor jongens en meisjes vanaf groep 3, deadline inschrijving 9 april.

Movendi nieuws

In het rooster van vorige week stond een dans niet vermeld. Onze excuses. Hieronder het juiste rooster:

Break/streetdance (Thomas) Groep 4 en 5

don 15.10-16.10u

speelzaal
Breakdance (Aleandro) Groep 6, 7 en 8 don 15.10-16.10u

gymzaal

Theater/streetdance (Leonie) Groep 2,3 en 4 vrij 12.15-13.15u

speelzaal

Theaterdans (Leonie) Groep 1 en 2 vrij 14.00-15.00u

speelzaal

Streetdance (Junior) Groep 6,7 en 8 vrij 15.10-16.10u

gymzaal


Ronde Hoeploop

Op zondagochtend 13 mei, de laatste dag van de mei-vakantie, wordt de 28ste editie van de Rondehoeploop gehouden. Een vast onderdeel hierbij is de 2 km Jeugdloop. Vorig jaar renden zo’n 85 enthousiaste kinderen mee in de leeftijd van 6 t/m12 jaar. Inschrijven kan op de dag zelf in Sporthal Bindelwijk.  Meer informatie  staat op de website: http://www.rondehoeploop.nl. ; We plaatsen dit bericht omdat deze loop een alternatief kan zijn voor de Avondvierdaagse. We hopen veel Jan Hekmankinderen te zien aan de start van de jeugdloop!

Wist u dat….

• op 13 en 14 april de voorverkoop van de abonnementen van het Amstelbad weer van start gaat?
•  afgelopen maandag vele ouders, opa’s en oma’s een geweldig optreden gezien hebben van de zanggroep waar Stephanie 10 weken les aan heeft gegeven?
• de kinderen uit de boven- en onderbouw elkaar helpen met het lezen?
• we een cultuurcoördinator in ons midden hebben? Annelies (leerkracht groep 8) is geslaagd voor de opleiding.
• we druk bezig zijn met het schrijven van het cultuurplan Jan Hekmanschool, dat vanaf september 2012 echt van start gaat?
• op 11 april de groepen 1/2  geen les hebben in verband met een studieochtend van de onderbouwleerkrachten.

Hoofdluis

Denkt u eraan uw kind(eren) te controleren op hoofdluis. Voor informatie verwijzen wij u naar de website: http://www.janhekmanschool.nl

Digitale nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de Jan Hekmanschool is altijd te lezen op de website van de Jan Hekmanschool. U kunt hem ook ontvangen op een e-mailadres dat u opgeeft. Dit kan via onderstaande link:
http://eepurl.com/bAbTH
Mocht u een foutmelding krijgen dan heeft dit vaak te maken met de instelling van uw computer. Probeer het dan even op een andere computer!


Belangrijke data

Datum

Datum Wat  Wie
11/4 Studieochtend (geen les) groep 1/2
15/4 Sluiting inschrijving extra ouderavond ouders
17/4 Schoolhandbaltoernooi groep 3 t/m 8
23/4 Extra ouderavond  ouders
25/4 Kleutersportdag groep 1/2
28/4-13/5 Meivakantie groep 1 t/m 8
17/5-20/5 Hemelvaart (geen les) groep 1 t/m 8