Klassenouder

Leidraad voor de klassenouder


De klassenouder heeft als doel de betrokkenheid tussen ouders en de groep van hun kind te vergroten en te coördineren bij evenementen van de klas.

De klassenouder:

  • is betrokken bij de school en de klas.
  • is bereid tijd te investeren om de functie van klassenouder op een goede manier uit te voeren.

e.e.a. uiteraard in overleg en met ruggensteun van de groepsleerkracht.
Aan het begin van het schooljaar, tijdens de informatieavond, wordt aspirant klassenouders gevraagd zich aan te melden. Twee klassenouders per groep werkt prettig. Bij meer gegadigden wordt in overleg met de groepsleerkracht een keuze gemaakt en overige geïnteresseerden gevraagd een volgend jaar als klassenouder beschikbaar te zijn. De mate en manier van contact word in onderling overleg geregeld. In onderstaand overzicht een aantal mogelijke taken van de klassenouders. Uiteraard staat het een ieder vrij om deze lijst naar eigen inzicht toe en aan te passen.

  • Via de administratie wordt jaarlijks een leerlingenlijst verspreid. Hierop kunnen de ouders, vrijwillig, hun gegevens aanbrengen/verbeteren eventueel ook met e-mailadressen en/of 06 nummers(wel eens handig bij het afspreken). De complete lijst verspreiden onder de ouders van alle leerlingen zodat iedereen van deze gegevens op de hoogte is. Ook wordt op de lijst vermeld wie de klassenouder(s) is(zijn) en hoe deze te bereiken is/zijn.
  • Het opstellen van een hulpouderlijst waarop staat welke ouders voor welke hulp te benaderen zijn en het motiveren van ouders om zich aan te melden voor assistentie in de klas. Niet alleen bij de “leukste” evenementen maar ook bij bijvoorbeeld de klus- en schoonmaakavond. De leerkracht blijft de bepalende factor bij het vragen van assistentie bij evenementen van de klas (sint, kerst, verjaardag leerkracht, schoolreisje etc). Een overzicht van assistentie kan bijv. in het klassenboek bijgehouden. Er moet op gelet worden dat alle ouders gedurende de schoolloopbaan van hun kind een keer aan de beurt komen. Deze lijst aan het einde van het schooljaar doorgeven aan de nieuwe klassenouders.
  • Het (mee-)organiseren van evenementen in de klas zoals de verjaardag van de leerkracht. In groep 3 is het een leuk idee om een kennismakingsfeestje te houden, de kinderen komen immers uit 2 of 3 verschillende kleutergroepen en het is voor ouders en kinderen leuk om elkaar tijdens zo’n informele gelegenheid te leren kennen
  • Het, met ouderhulp, bijstaan van de groepsleerkracht in het doen van klusjes bijv. aan leermiddelen.
  • Aanspreekpunt zijn voor de ouders van de leerlingen in een klas voor algemene schoolzaken waarmee anders de groepsleerkracht belast zou worden. Zeker in de kleutergroepen hebben nieuwkomende ouders vaak vragen die uitstekend door de klassenouder beantwoord zouden kunnen worden.
  • Een leuk idee is het aanleggen en bijhouden van een klassenboek waarin alle vermeldenswaardige zaken m.b.t. de klas worden opgeschreven en bijv. foto’s kunnen worden geplakt. Dit klassenboek krijgt een plaatsje in/bij de klas en is voor iedereen in te zien. Het klassenboek blijft gedurende de schoolloopbaan van een klas bij deze groep zodat het altijd als naslagwerk kan worden geraadpleegd.
  • Aan het einde van elk schooljaar kunnen de leukste/interessantste pagina’s van het klassenboek worden vermenigvuldigd, gehecht en onder de leerlingen verspreid. Aan het einde van groep 8 heeft elke leerling (ook zij die gedurende de basisschool verhuisd zijn of gedoubleerd hebben) dan een aandenken aan de schoolloopbaan.
  • Bij dit alles moet er voor gezorgd worden dat er een goed contact tussen leerkracht en ouders blijft bestaan en dat de sfeer en gang van zaken in de klas door de coördinerende functie van de klassenouder bevorderd wordt.