Kom kennismaken


Aanmelden

 

Voor het eerst naar de basisschool

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op alle basisscholen in Ouderkerk en Amstelveen gaat het aanmelden en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.
 

Aanmelden voor de basisschool

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente het voorkeursformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid.
U meldt uw kind aan door dit formulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.
Wij maken graag tijd om persoonlijk kennis te maken en u een indruk te geven van onze school. Heeft u hiervoor interesse? U kunt zich hiervoor aanmelden bij onze administratie op nummer 020- 496 3476, bereikbaar tussen 8 en 14 uur op di-woe-do.
 

Aanmelden van kinderen geboren vanaf 1 september 2020 tot en  met 31 augustus 2021

Sinds september 2023 is op alle 23 basisscholen van de vijf schoolbesturen in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel de  manier van aanmelden en toewijzen van de plaatsen aan toekomstige vierjarigen gelijk. 
Voor kinderen die vanaf 1 september 2020 geboren zijn en in het schooljaar 2024-2025 voor het eerst naar de  basisschool gaan, is dit gezamenlijk toelatingsbeleid van toepassing. 
Bij deze nieuwe manier van aanmelden en plaatsen heeft elk kind onder gelijke omstandigheden een gelijke  kans om een basisschool van voorkeur te krijgen. Om ervoor te zorgen dat kinderen zoveel mogelijk in hun buurt naar school kunnen, heeft elk kind voorrang op de vier - op loopafstand - dichtstbijzijnde scholen. Voor Ouderkerk aan de Amstel zijn dit de volgende scholen: de Amstelschool, Jan Hekmanschool, Het Kofschip en Brede  school Omnibus. U mag uw kind op elke school in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel aanmelden. 

Hoe meld ik mijn kind aan voor de basisschool?

Ouders met een kind geboren vanaf 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2021 worden uitgenodigd om hun  zoon of dochter uiterlijk op de sluitingsdatum bij ons aan te melden.
 
Geboortedatum kind Sluitingsdatum van de aanmelding 
1 september 2020 t/m 31 december 2020   t/m 23 januari 2024
1 januari 2021 t/m 30 april 2021  t/m 30 mei 2024
1 mei 2021 t/m 31 augustus 2021  t/m 3 oktober 2024
 
Eind september 2023 is naar deze ouders het aanmeldformulier en de brochure ‘Voor het eerst naar de  basisschool in Amstelveen en Ouderkerk’ gestuurd. Als onze school uw eerste voorkeur is, levert u het  aanmeldformulier bij ons in. 
Binnen tien schooldagen ontvangt u per mail een bewijs van aanmelding. Controleer dit bewijs van aanmelding.  Wanneer u uw kind na de sluitingsdatum aanmeldt, bent u aangewezen op de plaatsen die na de stedelijke  plaatsing nog (in de betreffende geboortemaanden) beschikbaar zijn.
Kinderen die na 31 augustus 2021 zijn geboren kunnen nog niet worden aangemeld.
Is uw kind geboren  vanaf 1 september 2021 tot  en met 31 augustus 2022, dan ontvangt u in oktober 2024 de uitnodiging om uw kind aan te melden.

Belangrijk: Altijd (opnieuw) aanmelden!

Ook als u in het verleden uw belangstelling voor onze school kenbaar heeft gemaakt, is het noodzakelijk dat u  het aanmeldformulier bij ons inlevert. Kinderen die al een oudere broer of zus op de Jan Hekmanschool hebben, krijgen  een plaatsgarantie op voorwaarde dat zij dit kenbaar hebben gemaakt op de Jan Hekmanschool. Voor de Jan Hekmanschool geldt dat geen aanmeldformulier ingeleverd hoeft te worden voor broertjes en/of zusjes.

Ouders die over een schriftelijk bewijs beschikken waaruit blijkt dat hun kind op onze school een plaats is toegezegd, kunnen deze verzilveren door het aanmeldformulier, samen met het schriftelijk bewijs van de  toegezegde plaats, uiterlijk op de sluitingsdatum in te leveren. Daarna bent u verzekerd van de plaats op onze  school.
De sluitingsdata voor de schriftelijke toezeggingen zijn:
• t/m 7 december 2023 voor kinderen geboren in de periode van 1 september t/m 31 december 2020;
• t/m 24 januari 2024 voor kinderen geboren in de periode van 1 januari t/m 30 april 2021;
• t/m 28 maart 2024 voor kinderen geboren in de periode van 1 mei t/m 31 augustus 2021.
 

Voorrang en plaatsgarantie in Ouderkerk aan de Amstel

Kinderen die in Ouderkerk aan de Amstel  wonen hebben  drie scholen in Ouderkerk en nog één school in Amstelveen  (Bredeschool Omnibus) als voorrangsscholen (net als de kinderen in Amstelveen totaal 4.
Woonadressen waarvoor de drie scholen in Ouderkerk aan de Amstel die op loopafstand zijn,  hebben een plaatsgarantie op één van deze scholen, onder de volgende voorwaarden: - de aanmelding beschikt over een geldig adresbewijs (o.a. voorgedrukt aanmeldformulier); - de aanmelding is tijdig (uiterlijk op de sluitingsdatum) ingeleverd;
- op het aanmeldformulierzijn de drie scholen in Ouderkerk aan de Amstel als de eerste drie voorkeuren opgegeven. Voor kinderen die na de gemeenschappelijke plaatsing worden aangemeld, geldt deze plaatsgarantie niet. Zij zijn aangewezen op de school/scholen die nog plaatsen beschikbaar hebben.
 

Een plaats op de basisschool

Na de sluitingsdatum worden de plaatsen op alle 23 basisscholen toebedeeld aan alle aangemelde kinderen die  in dezelfde periode vier jaar worden. Deze geautomatiseerde plaatsing verloopt in onderstaande volgorde; dit  vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke schoolbesturen.
Bij de plaatsing krijgt elk kind een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur.  Wanneer er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van hun eerste keuze  geplaatst. Wanneer een kind niet op de school van eerste voorkeur geplaatst kan worden, wordt het op basis  van beschikbaarheid op de tweede, derde of volgende voorkeur geplaatst.
Pas als uw kind ongeplaatst blijft, komt het daarna in aanmerking voor een plaats op één van de niet-opgegeven  voorrangsscholen. Deze zijn tijdens de verwerking van de aanmelding aan uw bewijs van aanmelding toegevoegd.
 

Volgorde toewijzen van de plaatsen

    1.Aanmeldingen met plaatsgarantie:
a. Uw kind heeft een oudere broer of zus op de school op het moment dat uw kind vier jaar wordt; uw  jongere kind heeft een plaatsgarantie.
b. Uw kind voldoet aan de plaatsgarantie in Ouderkerk aan de Amstel, in volgorde van eerste t/m
derde voorkeur.
2. Aanmeldingen op eerste voorkeur:
a. Uw kind heeft voorrang op onze school.
b. Uw kind heeft geen voorrang op onze school, maar woont in Amstelveen.
Daarna worden de kinderen, die niet op de eerste voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:
3. Uw kind heeft een voorrangsschool als tweede tot en met zesde voorkeur.
4. Uw kind heeft een niet-voorrangsschool als tweede tot en met  zesde voorkeur en woont in Amstelveen of in Ouderkerk aan de Amstel.
       5.Uw kind woont buiten Amstelveen of Ouderkerk aan de Amstel.
 

Definitieve inschrijving op de basisschool

Heeft u uw kind aangemeld, dan ontvangt u circa twee weken na de sluitingsdatum (afhankelijk van de  geboortedatum van uw kind) een brief van de school waar uw kind is geplaatst. In deze brief staat de uiterste  inschrijfdatum waarop u aan de school kenbaar moet maken of u van deze voor uw kind gereserveerde plaats  gebruik gaat maken. Let op! Pas na uw bevestiging is de plaats voor uw kind definitief. 
 

Geen aanmeldformulier?

Als u geen aanmeldformulier heeft, kunt u deze opvragen bij de helpdesk of bij onze administratie. In dat geval  is het belangrijk dat u bij uw aanmeldformulier een adresbewijs van uw kind inlevert om aanspraak op de  voorrangsscholen te maken.
 

Meer informatie over onze school

Kijk voor meer informatie over onze school op onze website.
Wij maken graag kennis met u. U kunt ons bereiken van dinsdag tot en met woensdag op 020-4963476 (Rita) voor het maken van een afspraak. Wij kijken uit naar uw telefoontje.
Informatie over het toelatingsbeleid
Op www.basisscholenamstelveen-ouderkerk.nl is informatie over het toelatingsbeleid (zoals de Veelgestelde  vragen) te vinden. 
Met vragen over het toelatingsbeleid kunt u terecht bij de helpdesk: 
E: helpdesk@basisscholenamstelveen-ouderkerk.nl
T: 020 426 24 67