Missie

 

Wij laten de leerlingen voelen dat ze eigenaar zijn van iets unieks. Wij zetten daarbij in op verbinding, waardoor wij onze leerlingen en hun ouders goed kennen. Vertrouwen hebben in elkaar is binnen ons toekomstgerichte onderwijs een belangrijke waarde. De zoektocht naar de unieke talenten van de leerlingen is namelijk gebaseerd op vertrouwen hebben in elkaar en op het stellen van vooruitstrevende doelen. 

Naast de basale kernvakken rekenen en taal willen wij dat de leerlingen zich breder ontwikkelen en ruimte krijgen om hun interesses en talenten verder te ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen goed bewegen en daarom wordt er twee keer per week gymles gegeven door een vakdocent. Creatieve talenten willen wij ook bedienen en vandaar dat de leerlingen in groep 3 t/m 8 beeldende vorming krijgen van een vakdocent. Verder brengen wij de leerlingen in aanraking met filosofie, debatteren, wereldoriëntatie, burgerschapsvorming, muziek en theater. 

Door in te zetten op de brede ontwikkeling van de leerlingen kunnen zij ontdekken wat hun interesses en talenten zijn. De leerlingen kunnen groeien en krijgen zelfvertrouwen, omdat zij ervaren wat ze kunnen en daar dan trots op mogen zijn.