Unieke kracht

 

Wij maken de leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces. Dit doen wij door vanaf groep vijf ontwikkelgesprekken met de leerlingen te voeren die gericht zijn op de leerhouding en leervaardigheden. Deze gesprekken zijn leidend tijdens de ontwikkeling die de leerlingen doormaken en waar zij zelf en in samenspraak met de leerkracht en de ouders op reflecteren. Er wordt ontwikkelingsgerichte feedback gebruikt, waardoor de leerlingen de betrokkenheid van de leerkrachten ervaren en zij gestimuleerd worden om in zichzelf te geloven. 

Vanuit een veilige, vertrouwde en rustige basis kunnen wij dan ook de volgende beloftes aan de leerlingen doen:
  • wij kennen jou
  • wij zien jou
  • wij geloven in jou
  • wij helpen jou
Onze unieke kracht kenmerkt zich door het feit dat wij met de leerlingen procesgericht werken en hun ontwikkeling leidend is en dat de cognitieve opbrengsten het effect zijn van hun doorlopen leerproces.